EN

Działanie 1.1.1

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego
Formularz kontaktowy

Newsletter

Informacje zostały zapisane.

Katalog firmowy FANUM
15.07.2019

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Tytuł projektu: Kompensacja błędów obróbki w 5 –osiowych centrach obróbczych

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0873/15-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa


Wartość projektu: 4 004 856,41 PLN
Wartość dofinansowania: 2 551 156,51 PLN

Okres realizacji: od 01.01.2016 do 30.06.2019

Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w produkowanych przez firmę Fanum 5-osiowych

centrach CNC do obróbki drewna oraz kompozytów. Rozwiązania te mają na celu kompensację głównych błędów jakie

pojawiają się w obróbce na tego rodzaju urządzeniach tj. błędów geometrycznych, powstających w trakcie obróbki na skutek

niezaplanowanych kolizji różnych elementów maszyny oraz błędów kształtu, jakie wynikają z różnic obrabianego detalu wobec

przyjętego wzorca. Błędy te przekładają się na przestoje w pracy obrabiarek lub na niedokładność procesów obróbczych, co z

kolei powoduje wyprodukowanie tzw. braków, czyli wadliwych egzemplarzy w partii produkcyjnej. Projekt przewiduje

wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w ramach dwóch etapów badań przemysłowych, jakie zostaną wdrożone w

systemach sterowania obrabiarek. Będą to „system autokorekty parametrów głowicy” oraz „system zautomatyzowanego

pozycjonowania operacji obróbczych, uwzględniający błędy kształtu obrabianego detalu”. Oba te systemy zostaną wdrożone

w dotychczas produkowanych obrabiarkach do obróbki drewna. Natomiast w ramach etapu prac rozwojowych Wnioskodawca

przewidział stworzenie prototypu nowego urządzenia, jakiego dotychczas nie posiadał w swoim katalogu, a w którym

zastosowanie znajdą wypracowane w ramach badań przemysłowych systemy. Opracowanie prototypu będzie wymagało

stworzenia nowych elementów konstrukcyjnych obrabiarki ze względu na fakt, iż będzie ona przeznaczona do obróbki

wielkogabarytowych elementów z kompozytów, jak kadłuby czy pokłady łodzi lub jachtów. Osiągnięcie celów projektu pozwoli

firmie na umocnienie budowanej od lat pozycji konkurencyjnej wśród najbardziej innowacyjnych producentów rozwiązań dla

przemysłu drzewnego, a także na wejście na nowy, perspektywiczny rynek jachtowy, który od wielu lat wykazuje w Polsce

tendencje rosnącą.

Osoba kontaktowa w sprawie realizacji projektu:

Józef Wójcik – Współwłaściciel

info@fanum.pl

+48 17 22 14880

Zapytanie ofertowe 3/1.1.1/2019

Informacja o wyborze wykowancy 3/1.1.1/2019

Fanum

  • Wielopole Skrzyńskie 11B
  • 39-110 Wielopole Skrzyńskie
  • NIP: 818-16-55-251
e-mail: Formularz kontaktowy