EN

Obrabiarki do cięcia kompozytów

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego
Formularz kontaktowy

Newsletter

Informacje zostały zapisane.

Katalog firmowy FANUM
19.02.2019

Precyzyjne Obrabiarki FANUM

Polskie Maszyny CNC do tworzyw sztucznych i kompozytów

Z roku na rok coraz większy udział w liczbie centrów obróbczych budowanych przez firmę FANUM, stanowią maszyny przeznaczone do obróbki różnego rodzaju materiałów kompozytowych i termoformowanych tworzyw sztucznych. Po ponad dziesięciu latach szybkiego rozwoju i skutecznego zaistnienia na rodzimym rynku, a także po pierwszych krokach wykonanych już kilka lat temu na rynkach zagranicznych (w tym na znanym z bardzo wysokich wymagań rynku niemieckim), ubiegły rok – 2018 okazał się w pewnym stopniu przełomowym w działalności tej podkarpackiej firmy. Dotychczas w produkcji FANUM, w rozliczeniach rocznych dominowały centra obróbcze przeznaczone do pracy w przemyśle meblarskim i ogólnie – w branży drzewnej. Ubiegły rok przyniósł zmianę, gdyż liczba maszyn zbudowanych na zamówienie producentów z branży kompozytowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych okazała się większa, niż liczba maszyn dla meblarstwa. Zjawisko to ma jednakże dla FANUM głównie znaczenie statystyczne, gdyż maszyny budowane w tej firmie były od początku projektowane z myślą o obróbce również innych materiałów, takich jak np. różnego rodzaju tworzywa sztuczne i aluminium.

Konstrukcje CNC do wielu zastosowań

Oferta FANUM zawiera kilka różnego typu konstrukcji, które powstały odpowiednio dla zaspokojenia specyficznych potrzeb produkcyjnych wielu firm z różnych branż przemysłu. Maszyny te służą głównie do wytwarzania narzędzi produkcyjnych, takich jak modele, formy oraz pomocnicze przyrządy obróbkowe. Obok już wymienionych zastosowań, służą one też do wysokowydajnej, seryjnej produkcji wyrobów gotowych (np. przy okrawaniu elementów termoformowanych i laminatów kompozytowych). Główną cechą odróżniającą serie konstrukcyjne maszyn są ich układy kinematyczne. Są to kolejno: centra obróbcze bramowe z jednym lub dwoma ruchomymi stołami; następnie obrabiarki ze stałym stołem i ruchomym portalem oraz maszyny typu „ruchomy most”, które wyróżnia największa wśród maszyn FANUM, dostępna przestrzeń robocza (szerokość i wysokość wynosi kilka, a długość - nawet kilkadziesiąt metrów).

Bramowe centra obróbcze – Delta i Sigma CNC

Pięcioosiowe centra obróbcze serii Delta i Sigma są maszynami bramowymi, które różnią się pomiędzy sobą głównie liczbą stołów roboczych i typem stosowanych głowic roboczych. Delta to konstrukcja z jednym stołem, natomiast maszyny serii Sigma zwykle zawierają dwa niezależne stoły. W szczególnych przypadkach konfiguracji, obrabiarki serii Sigma mogą być wyposażone, podobnie jak Delta – tylko w jeden stół roboczy. Struktura powierzchni stołów jest najczęściej płaska, a dla umożliwienia mocowania elementów obrabianych są w niej wykonywane rowki teowe lub sieć otworów gwintowanych. Innym typem są stoły próżniowe do bezpośredniego mocowania elementów płytowych – bezpośrednio lub za pomocą pośrednich płyt (w przypadku obróbki elementów płytowych na całej ich grubości). Innym oferowanym typem stołu jest konstrukcja ze stałymi lub ruchomymi belkami, które są stosowane najczęściej przy obróbce skomplikowanych brył.

Głowica robocza stosowana w maszynach typu Delta posiada, podobnie jak pozostałe maszyny pięcioosiowe, konstrukcję skrętno-uchylną, na którą składają się interpolowane osie obrotowe A i C. Na wyposażeniu jest jedno, chłodzone cieczą elektrowrzeciono o szybkości obrotowej 24.000 obr./min.. Najczęściej stosowanym systemem mocowania narzędzi jest złącze typu HSK-F63.

Drugim typem, wśród maszyn bramowych marki FANUM, jest Sigma ST. Maszyny te prezentują znacznie większą różnorodność wersji konstrukcji podstawowej oraz możliwych opcji wyposażenia. Najczęściej są wyposażone w dwa stoły robocze, które są wykorzystywane do pracy naprzemiennej, co ma znakomity wpływ na powiększenie wydajności produkcji. Dzięki wyposażeniu maszyny w odpowiednią obudowę i (stosowane standardowo) systemy zabezpieczające, praca wykonywana za pomocą tych maszyn jest łatwa i bezpieczna. Wymiana elementów obrabianych na jednym stole jest wykonywana w czasie, gdy na stole drugim trwa obróbka. W przypadku produkcji przedmiotów o większych gabarytach, po przełączeniu w tryb pracy „tandem”, obydwa stoły mogą pracować jednocześnie, połączone programowo – jako jeden stół.

Sigma ST jest produkowana w różnych wersjach wymiarowych i dotyczy to: szerokości bramy, zakresu skoku stołów i wysokości roboczej (skok osi Z może wynosić nawet 1500 mm). Dla tych maszyn jest również dostępny szeroki wybór elektrowrzecion, od standardowych o mocy 10 i 15 kW / 24.000 obr./min. po specjalne, o mocy 6 kW i pracujące z szybkością nawet do 36.000 obr./min..

Maszyny serii Sigma ST znajdują zastosowanie najczęściej w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, jako szybkie, produkcyjne centra obróbcze do okrawania nadmiaru i wykonywania otworów, szczelin, itp. w elementach po termoformowaniu oraz w branży kompozytów polimerowych.

Seria Lambda – wiele odmian i miejsc zastosowania

Najliczniej reprezentowaną serią obrabiarek marki FANUM, wyprodukowanych dla przemysłu kompozytów, stanowią różne odmiany centrów obróbczych budowanych pod wspólną nazwą Lambda. Od początku działalności tej firmy powstało już niemal 100 maszyn tej serii. Pracują one, oprócz Polski, również w takich krajach jak m.in. Austria, USA i Niemcy. Maszyny te są budowane w kilku zasadniczych liniach konstrukcyjnych. Pierwszą są modele oznaczone symbolami GT i ST (maszyny z ruchomym portalem), natomiast druga linia – to odmiany MT i VT, w których głównym elementem ruchomym jest pozioma belka.

Pierwszym typem, od którego zaczęła się produkcja maszyn serii Lambda, był model o symbolu ST. Posiada ona portal, który porusza się po 4 prowadnicach (po dwie na stronę). Dzięki temu konstrukcja ta wyróżnia się szczególną sztywnością wśród innych, dostępnych na rynku, podobnych maszyn konkurencyjnych. Ruch portalu jest napędzany za pomocą dwóch serwonapędów, zamontowanych symetrycznie po obu stronach maszyny. Powoduje to, że portal przemieszcza się zawsze w sposób zapewniający perfekcyjne zachowanie prostopadłości pomiędzy osiami: poprzeczną - X, a wzdłużną – Y. Maszyny serii Lambda ST są dostarczane zawsze z pełnym ogrodzeniem wykonanym z elementów z profilowanej blachy stalowej i z otwieranymi automatycznie na boki drzwiami lub z roletą otwieraną ku górze, służącymi do załadunku przedmiotów obrabianych. Ogrodzenie jest jednym z kompletu urządzeń zabezpieczających, zastosowanych w tych maszynach dla zagwarantowania w pełni bezpiecznej obsługi.

Lambda GT – odpowiednia maszyna CNC do najcięższych prac

Wśród serii Lambda, model GT jest typem maszyny wyprodukowanym w największej liczbie egzemplarzy. Ze względu na zastosowaną konstrukcję, maszyna ta jest szczególnie predysponowana do wykonywania wysokowydajnej produkcji wszelkiego rodzaju modeli i form z materiałów najtwardszych w swojej kategorii. Zasadniczym elementem konstrukcji tych maszyn jest ruchomy portal, który składa się w rzeczywistości z dwóch portali połączonych w części górnej i dolnej po obu stronach maszyny w monolityczną i bardzo sztywną konstrukcję. Głowica robocza jest zamontowana na kolumnie osi Z, poruszającej się poprzecznie (oś X) do osi stołu po czterech prowadnicach (po dwie prowadnice na każdej stronie kolumny), co zapewnia wysoką sztywność układu.
Lambda GT, podobnie jak wyżej opisana wersja ST, może być wyposażona w stół teowy, lub na specjalne zamówienie – w stół próżniowy lub próżniowy hybrydowy (z dodatkowymi rowkami teowymi). Maszyny typu Lambda ST i GT mają zastosowanie przede wszystkim do produkcji modeli i form dla przemysłu kompozytów, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz do wykonywania modeli dla odlewni metali.

Centrum obróbcze CNC do wielu zastosowań – Lambda MT

Model MT został skonstruowany do obróbki przedmiotów nie tylko poliestrowo-szklanych, czy też drzewnych, ale też do produkcji wyrobów z różnego rodzaju kompozytów, takich jak np. konglomeraty stosowane do wytwarzania m.in. zlewozmywaków i umywalek. Konstrukcja maszyny opiera się na przestrzennej klatce wykonanej ze stalowych profili, gdzie ruchomym elementem jest pozioma belka, poruszająca się w górnej części maszyny (w kierunku poprzecznym w stosunku do drzwi załadowczych). Lambda MT jest wykonywana w dwóch odmianach: do pracy na sucho oraz do pracy z wykorzystaniem cieczy chłodzącej. W tym drugim przypadku jest to np. woda, która bezpośrednio schładza miejsce obróbki oraz eliminuje rozprzestrzenianie się pyłu powstającego głównie podczas obróbki materiałów zawierających wypełnienia mineralne. Pył jest na bieżąco pochłaniany i odprowadzany przez strumienie wody wypływające z wielu dysz umieszczonych wokół pracującego narzędzia. W wyniku działania wody uzyskuje się też lepszą jakość i wygląd obrobionej powierzchni. Innym systemem, stosowanym nie tylko w modelu Lambda MT, ale również w pozostałych, omawianych tutaj maszynach, jest układ chłodząco-smarujący, w którym czynnikiem aktywnym jest sprężone powietrze i/lub mgła olejowa. Układ ten jest używany zwłaszcza dla stworzenia optymalnych warunków obróbki np. aluminium. Maszyny serii Lambda MT pracują m.in. w stoczniach jachtowych i zakładach produkujących zlewozmywaki z materiałów o strukturze konglomeratu.

Gigant do zdań specjalnych – Lambda VT

W programie produkcji firmy FANUM jest linia maszyn szczególnych pod względem wielkości. Są nimi maszyny oznaczone jako typoszereg Lambda VT, budowane w trzech wersjach rozmiarowych: S, M i L. Lambdy VT to centra obróbcze, które, zwłaszcza w wersji największej, niejednokrotnie zajmują całą przeznaczoną dla tej maszyny halę. Mowa jest o maszynach, których wymiary dostępnej przestrzeni roboczej są liczone w metrach: np. szerokość do 8 m, długość ponad 30 m i skok osi pionowej Z do 4 m. Zastosowaniem tych maszyn jest najczęściej wytwarzanie modeli kadłubów i pokładów jachtów oraz obcinanie krawędzi i wykonywanie otworów w gotowych egzemplarzach ww. wyrobów. Maszyny te mogą być wyposażone również w głowice polerujące, co ma zastosowanie głównie przy obróbce wykańczającej wielkopowierzchniowych kadłubów jachtów i łodzi. Zakres materiałów obrabianych jest bardzo szeroki: od materiałów drewnopochodnych i różnego typu pianek (produkcja modeli) po kompozyty na bazie włókna węglowego i podobne tworzywa.

Maszyny 3-osiowe CNC – Trio VT

Obok centrów obróbczy sterowanych w 5 osiach, firma FANUM ma w swojej ofercie również maszyny sterowane w trzech osiach. Są to frezarki i centra obróbcze budowane pod nazwą Trio. Są przypadki, gdzie ze względu na mniej skomplikowaną konstrukcję i wymiary wyrobów gotowych, nie jest konieczne stosowanie pełnej obróbki 3D w pięciu osiach. Ma to miejsce np. przy wykonywaniu modeli w procesie przygotowania produkcji różnych wyrobów w branży ceramiki sanitarnej. Trio VT ma konstrukcję przestrzenną z mostem poruszającym się w górnej części maszyny – pomiędzy belkami opartymi na kolumnach. Maszyny tej serii są całkowicie zabudowane, dzięki czemu zapewniają odcięcie przestrzeni obróbczej od otoczenia, co ma znakomity wpływ na zachowanie czystości i warunków BHP w miejscu pracy. W zależności od rodzaju obrabianego materiału i zastosowanej metody schładzania miejsca obróbki, powstałe wióry i pył pozostają wewnątrz kabiny i są usuwane po zakończonej pracy z pojemników znajdujących się pod belkowym stołem roboczym lub na bieżąco transportowane do zewnętrznych zbiorników za pomocą przenośników zgrzebłowych (do wyboru).

Nowoczesność i technika na najwyższym poziomie

Maszyny FANUM są konstruowane i budowane w oparciu o najnowocześniejsze metody i systemy CAD/CAM oraz systemy symulacji obciążeń typu MES. Nadążając za bieżącymi trendami w przemyśle obrabiarkowym i w myśl koncepcji Industry 4.0, firma FANUM dostosowuje swoje działania oraz budowane maszyny do coraz większych wymagań stawianych przez swoich klientów. W tym celu są prowadzone ciągłe inwestycje i odpowiednie modernizacje wyposażenia produkcyjnego oraz sprzętu i metod prowadzenia działań serwisowych. Aby to realizować, do wstępnego ustawiania i kalibracji obrabiarek zostały zakupione zaawansowane narzędzia i przyrządy.

Dla ułatwienia wykonywania, w razie potrzeby, diagnozy i ewentualnej korekcji parametrów głowic roboczych, dwa lata temu firma FANUM opracowała i wdrożyła system auto-kalibracji dla maszyn pięcioosiowych. Funkcja ta umożliwia użytkownikowi maszyny dokonać w bardzo krótkim czasie sprawdzenia oraz skorygowania w sposób automatyczny, parametrów geometrycznych w ustawieniu głowicy obróbczej. Wdrożenie to zostało docenione i nagrodzone Złotym Medalem podczas jednej z wystaw Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Wszystkie maszyny produkcji FANUM są przystosowane do połączenia z internetem dla prowadzenia zdalnej diagnozy aktualnego stanu układu automatyki. Pomaga to technikom producenta w sposób niezwłoczny pomóc użytkownikowi w usunięciu przyczyn zaistniałej usterki. W przypadku, gdy jest nieodzowna wizyta na miejscu u użytkownika, technicy FANUM, dzięki teleserwisowi są w stanie w bardzo krótkim czasie ustalić potrzeby w zakresie np. wymiany konkretnego podzespołu i wyjeżdżając do interwencji mogą odpowiednio przygotować części zamienne i narzędzia potrzebne do rozwiązania problemu.

Niezawodność w praktyce

Pozytywna opinia użytkowników maszyn spod znaku FANUM, zdobyta i ugruntowana w czasie kilkunastu już lat działalności tej firmy na rynku, jest oparta na przyjętych od początku zasadach ścisłej współpracy z klientami. Wszystkie obrabiarki są budowane po dogłębnym przeanalizowaniu wymagań technicznych i wydajnościowych, postawionych przed FANUM już podczas pierwszych kontaktów z potencjalnym klientem. Dopełnieniem działań produkcyjnych i będącym jednocześnie normalnym elementem dobrze funkcjonującej firmy, są prowadzone na wysokim poziomie, szybko i skutecznie usługi wydziału serwisowego FANUM. Duża elastyczność i doświadczenie personelu FANUM zdobyte w czasie wielu lat pracy w innym przedsiębiorstwie, prowadzonym równolegle i należącym również do spółki Skorupski-Wójcik (będącej właścicielem FANUM) owocuje coraz większą listą referencyjną klientów oraz ich zadowoleniem z efektów pracy maszyn tej marki.

Cały artykuł w formie PDF

Fanum

  • Wielopole Skrzyńskie 11B
  • 39-110 Wielopole Skrzyńskie
  • NIP: 818-16-55-251
e-mail: Formularz kontaktowy