EN

Obróbka cieplna metali

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego
Formularz kontaktowy

Newsletter

Informacje zostały zapisane.

Katalog firmowy FANUM

Obróbka cieplna po spawaniu

Wyżarzanie, odpuszczanie w piecu

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich którzy skutecznie i wydajnie chcą przeprowadzić obróbkę cieplną - wyżarzanie, odpuszczanie. Obróbka cieplna jest wykonywana w siedzibie FANUM stosownie do wymagań klienta. Dysponujemy piecem, w którym wygrzewamy elementy o maksymalnych wymiarach 10000x2500x950, i zakresie temperaturowym procesów, przystosowanych do różnych wielkości i mas wsadów. Duża ładowność naszego pieca umożliwia krótki czas realizacji: ponad 90% zamówień jest realizowanych w tym samym lub następnym dniu roboczym.

Jesteśmy firmą kompetentną, solidną i godną zaufania co potwierdzają liczne referencje i certyfikaty. Zapraszamy do kontaktu.

Co to jest obróbka cieplna i na czym polega?

Jak określa podstawowa i ogólna definicja, obróbka cieplna metali polega na kontrolowanym nagrzewaniu, wygrzewaniu i chłodzeniu materiałów w odpowiednich temperaturach, przy zachowaniu określonych norm czasowych. Dzięki tym procesom zmienia się struktura, a co za tym idzie własności fizyczne, zwłaszcza mechaniczne i plastyczne stopów poddanych obróbce.

Podczas obróbki cieplnej stali zachodzą takie procesy jak:

 • Relaksacja naprężeń pozostających.
 • Odpuszczenie struktur hartowniczych w spoinie, SWC i materiale rodzimym.
 • Obniżenie twardości w SWC.
 • Stabilizacja mikrostruktury w celu wymaganej wytrzymałości na pełzanie.
 • Obniżenie własności mechanicznych złącza.

Obróbka cieplna po spawaniu - Wyżarzanie połączeń spawanych

Trwałość i niezawodność połączeń spawanych stali jest uzależniona, a w niektórych przypadkach ograniczona m.in. przez ich strukturalną niestabilność. W celu ustabilizowania złącza przeprowadza się wyżarzanie normalizujące i odprężające. Może być ono częściowe lub całkowite. W pierwszym przypadku następuje częściowe nagrzewanie za pomocą specjalnych urządzeń grzejnych gazowych lub elektrycznych. Nagrzewanie częściowe stosuje się, gdy nie zachodzi niebezpieczeństwo powstawania dodatkowych naprężeń. Wynika to ze sztywności konstrukcji, a także jej rodzaju. W nagrzewaniu całkowitym przeprowadza się nagrzewanie całej konstrukcji do odpowiedniej temperatury, najczęściej w piecu.

WYŻARZANIE ODPRĘŻAJĄCE

Wyżarzanie

 • nagrzanie stali do określonej temperatury (niższej od Ac1),
 • wygrzanie w tej temperaturze,
 • studzenie w celu usunięcia naprężeń odlewniczych, spawalniczych, cieplnych lub spowodowanych obróbką plastyczną.

Wyżarzanie przeprowadza się w temp, ok. 500°C ( zależnie od gatunku stali) zawsze przed końcową obróbką mechaniczną. Wyżarzanie ma na celu pozbycie się naprężeń po spawaniu bez zmiany struktury stali. Temperatury i czasy dobiera się w zależności od gatunku stali i grubości elementów. 

Przykładowo w przypadku odlewów staliwnych temperatura wyżarzania wynosi ok. 650°C. W temperaturze 100-150°C zachodzi odprężanie stabilizujące, które zapewnia niezmienność wymiarową przy zmniejszeniu naprężeń własnych. W ramach wyżarzania odprężającego niejednokrotnie wykonuje się odprężanie samorzutne nazywane sezonowaniem. Przeprowadza się je w temperaturze pokojowej od kilku miesięcy nawet do kilku lat.

WYŻARZANIE REKRYSTALIZUJĄCE (rekrystalizacja)

Przeprowadzane w temperaturach pomiędzy 550÷650 °C. Poddaje się mu wyroby wcześniej obrabiane plastycznie na zimno w celu usunięcia niekorzystnego wpływu zgniotu.

ODPUSZCZANIE

 • nagrzanie stali zahartowanej do temperatury niższej od Ac1,
 • wygrzanie,
 • ochłodzenie do temperatury pokojowej.

W zależności od temperatury odpuszczanie może być:

 • Niskie (odprężające) - 150÷200°C. Celem usunięcia naprężeń hartowniczych z zachowaniem dużej twardości, wytrzymałości i odporności na ścieranie. Stosuje się głównie dla narzędzi, sprężyn, sprawdzianów.
 • Średnie - 250÷500°C - sprężyny, resory, matryce i inne części maszyn. Twardość stali ulega wprawdzie niewielkiemu zmniejszeniu, lecz zostają zachowane duża wytrzymałość i sprężystość.
 • Wysokie - > 500°C - w celu uzyskania wysokiej wytrzymałości przy niskiej twardości (dobrych  właściwości plastycznych stali. Stal odpuszczana wysoko nadaje się do obróbki skrawaniem. Stosowane - elementy maszyn, od których wymagana jest wysoka granica plastyczności Re.

Fanum

 • Wielopole Skrzyńskie 11B
 • 39-110 Wielopole Skrzyńskie
 • NIP: 818-16-55-251
e-mail: Formularz kontaktowy