EN

Szybki centrum obróbcze do produkcji mebli

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego
Formularz kontaktowy

Newsletter

Informacje zostały zapisane.

Katalog firmowy FANUM
08.01.2019

SIGMA L - Precyzyjne i Szybkie Centrum Obróbcze CNC
z systemami Smart Factory do automatyzacji i robotyzacji procesu produkcji mebli

Ciągły wyścig rynkowy w kierunku zwiększania wolumenu sprzedaży przy jednoczesnej optymalizacji kosztów wytwarzania zmusza rodzimych producentów mebli do poważnych inwestycji w park maszynowy, głównie w nowoczesne i wydajne centra sterowane numerycznie. FANUM – polski producent maszyn CNC – dynamicznie dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się realiów rynkowych.

Maszyny CNC na indywidualne zamówienie

Branża obrabiarek CNC, zaraz po lotniczej i motoryzacyjnej, notuje ciągłe i bardzo szybkie tempo rozwoju, zarówno pod względem możliwości i wydajności oferowanych maszyn, jak i zaawansowanych metod zarządzania produkcją. Oferta FANUM w tych dziedzinach już nie tylko nadąża za zachodnią konkurencją, ale wyznacza własne ścieżki rozwoju poprzez realizację coraz bardziej zaawansowanych postulatów klientów rodzimego producenta. Szczególnie dotyczy to wysoko wydajnych centrów obróbczych typu Sigma L do zautomatyzowanej produkcji mebli w technologii Industry 4.0. Maszyny te posiadają najnowocześniejsze systemy sterowania CNC wyposażone w moduły autodiagnostyki i teleserwisu. Spięte w ogólny system zarządzania Smart Factory, potrafią być nie tylko zdalnie sterowane, ale także na bieżąco i bez przerywania pracy informują o zbliżających się przeglądach serwisowych czy aktualnej i statystycznej wydajności. Fabryczne wyposażenie w układ umożliwiający pełną automatyzację załadunku i rozładunku stołów roboczych, do czego FANUM również przekonuje i zachęca swoich klientów.

Automatyzacja produkcji w mniejszej skali

FANUM w swojej ofercie nie zapomina o mniejszych producentach mebli, stanowiących w dalszym ciągu siłę napędową branży w Polsce. Ciągle rosnące koszty pracy i surowców, czy w końcu problemy z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników powodują, że firmy opierające się do tej pory na konwencjonalnym parku maszynowym notują coraz większe problemy produkcyjne. Odpowiedzią na powyższe problemy są nowoczesne systemy produkcyjne Smart Factory w technologii opartej o sterowanie CNC.

Korzyści z zakupu CNC bezpośrednio od producenta?

Polska branża drzewna jest jedną z najdynamiczniej unowocześniających się w naszym rejonie świata. Z roku na rok przestajemy być podwykonawcą Europy z dużym zapleczem taniej siły roboczej. Ewoluujemy w kierunku ostrej konkurencji z rynkami europejskimi, a z produktami z rynków wschodnich możemy walczyć tylko jakością i wydajnością. Kolejnym bodźcem do rozwoju są także coraz większe wymagania konsumentów – produkt ma być już nie tylko tani, ale także estetyczny i trwały.

Siłą tego producenta jest doskonała znajomość rodzimego rynku i jego problematyki, co pozwoliło na opracowanie specyficznego modelu nie tylko oferty produkcyjnej FANUM, ale także systemu sprzedaży i wdrożeń oferowanych maszyn na rynku polskim i innych rynkach rozwijających się.

Bezpośredni kontakt z klientem pozwala bardzo precyzyjnie określić jego potrzeby, odpowiednio dobrać sprzęt oraz precyzyjnie określić wydajność i jakość produktu przed podjęciem decyzji o inwestycji. Szerokie spektrum oferty rodzimego producenta oraz innowacyjność w wyszukiwaniu dedykowanych rozwiązań powoduje, że znaczny procent budowanych maszyn przez FANUM to maszyny szyte na miarę – dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Nie mniej istotne są dalsze etapy wdrożenia produkcyjnego: obrabiarki są instalowane przez techników producenta, a personel zostaje odpowiednio przeszkolony. Najczęściej szkolenie polega na uruchomieniu produkcji na obrabiarce przez technika wraz z personelem klienta przeznaczonym do obsługi sprzętu. Taki model gwarantuje płynne uruchomienie produkcji z minimalnym ryzykiem komplikacji w pierwszej, najtrudniejszej fazie uruchomienia produkcji na nowej maszynie. FANUM na rodzimym rynku może zaoferować dodatkowy bardzo poważny argument: pełne wsparcie klienta poprzez sprawny teleserwis. Oznacza to bieżącą łączność obsługi centrum CNC FANUM z siedzibą producenta, umożliwiającą szybkie i tanie rozwiązywanie problemów serwisowych i produkcyjnych. Układ taki minimalizuje koszty serwisowe i przestoje produkcyjne do absolutnego minimum.

Klienci wierni marce FANUM

Powyższe działania dowodzą swojej skuteczności w statystykach sprzedaży – FANUM na rynku Polskim cieszy się wynoszącym blisko 100%współczynnikiem klientów wiernych marce, doceniających ponadstandardową jakość oferowanych obrabiarek i obsługi posprzedażnej na tle zagranicznej konkurencji. Wysoki stopień innowacyjności produktów FANUM, a także możliwość zamówienia specjalistycznej maszyny skonfigurowanej bezpośrednio do danego procesu, umożliwia ubieganie się o dofinansowania unijne z obrabiarką FANUM wnoszącą znaczny wzrost ocenianych wskaźników.

Przestój serwisowy? Nie z FANUM !

Kolejną istotną zaletą zakupu maszyny bezpośrednio u producenta, a szczególnie w FANUM, jest gwarantowany termin naprawy serwisowej liczonej w godzinach od zgłoszenia - szybki serwis CNC. Zastosowane w maszynach FANUM systemy autodiagnostyki i teleserwisu redukują do minimum przestoje z tytułu potencjalnych błędów opertora CNC, natomiast gdy te już wystąpią i okaże się konieczna wizyta serwisu – pozwalają na wykonanie pełnej diagnostyki z biura i wyjazd technika z kompletem części potrzebnych do serwisu CNC i ponownego uruchomienia obrabiarki CNC.

Cały artykuł w formie PDF

Fanum

  • Wielopole Skrzyńskie 11B
  • 39-110 Wielopole Skrzyńskie
  • NIP: 818-16-55-251
e-mail: Formularz kontaktowy